Acció Fotònica 2022

…Hi ha un món en extinció! Teniu la mateixa percepció? o teniu una altra visió?

Què és la visió? No serà que tota la creació és fruit d’una visió?

Sí, la teva visió és l’únic motor de creació de la teva realitat exterior, si senyor!

 I com es menja això?  Hi ha un món en extinció? o hi ha una antiga manera d’entendre la percepció que està en extinció?

I com activo la meva visió? Com activo el meu canó? Doncs fent la connexió entre entre el nucli del planeta i Alció i això passa per ser jo.

Jo sóc un punt i faig de pont de connexió d’informació, així faig la devolució a la resta de la creació. Sóc receptor i sóc emissor, això és la canalització. No hi ha divisió, la divisió entre tu i jo és una il·lusió.

Canalitzar és saber buidar el teu canó, buidar el teu pilar interior per on hi pot circular tota la informació. Jo sóc transformació. Que difícil és entrar en la buidor, sobretot quan no hi ha visió, és entregar-te a la pròpia extinció…

(extracto de la conferencia)